زرع و نیم و هفت چارک

زرع و نیم و هفت چارک

Plot and-half

 قالیچه

قالیچه

rug

 فرشهای ۶ متری ۲*۳

فرشهای ۶ متری ۲*۳

meter-carpets-2 * 3

 فرشهای ۹ متری

فرشهای ۹ متری

9-meter-carpets

 فرشهای ۱۲ متری

فرشهای ۱۲ متری

12-meter-carpets

 فرشهای ۱۸ متری

فرشهای ۱۸ متری

18meter-carpets

 فرش کناره

فرش کناره

Carpet