نکاتی در مورد حفظ و نگهداری فرش
 نکاتی در مورد حفظ و نگهداری فرش

آیا تاکنون فکر کرده ایم فرش هایی که به دست هنرمندان زحمتکش با چله های تنیده با جان خویش هزاران سال فرزندان این مرز و بوم بر آن آرمیده و نشونما می کنند و با نقوش و رنگ های دلنشین نوازشگر چشمان و آرام بخش جسم و جان ما بوده، چگونه از آن حفظ و مراقبت کنیم؟

ادامه مطلب
پاک کردن لکه های فرش
 پاک کردن لکه های فرش

روش های صحیح تمیز کردن فرش

ادامه مطلب
اموزش بافت تابلو فرش
 اموزش بافت تابلو فرش

گرچه یك بافت معیوب ، ممكن است از جهات بسیار زیادی دارای مشكل باشد ، اما چند نكته كلیدی وجود دارد كه اگر توسط بافنده رعایت شوند ، بافت فرش حداقل دارای كیفیت قابل قبول خواهد بود و اگر رعایت نشوند ، ممكن است لطمات غیر قابل جبرانی به فرش وارد شود .

ادامه مطلب